Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Про школу

– Статут закладу освіти 

– Ліцензії на провадження освітньої діяльності

– Сертифікат про акредитацію освітніх програм

Структура та органи управління закладу освіти

списки викладачів 2020

– Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти освітня програма 2020-2021

Режим роботи школи на 2020-2021 н.р.

Територія обслуговування, закріплена за закладом

– Ліцензований обсяг осіб – 400, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – 314

– Мова освітнього процесу – українська

– Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення:вакансії відсутні

План проведення засідань педагогічної ради школи на 2020-2021 н.р.

План проведення засідань Ради школи на 2020-2021 н.р.

Матеріально-технічне забезпечення закладу 

-Результати моніторингу якості освіти:

Про здійснення педагогічного моніторингу в 2020-2021н.р.

Про оцінювання НУШ

Про рівень навчальних досягнень за Ісеместр

– Звіт директора школи Аналіз роботи школи за 2019-2020н.р.   

– Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами:  створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

– облаштовано пандус

організовано роботу 4 інклюзивних класів в яких навчається 6 учнів з ООП

працюють 4 асистенти вчителя інклюзивних класів

– організовано індивідуальне навчання для 4 учнів з ООП

– Правила прийому до закладу 

Загальні правила поведінки учнів у школі

– Перелік додаткових освітніх послуг: заклад додаткових освітніх послуг не надає

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;

– фінансовий кошторис на рік та звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів – формує управління освіти (публічна інформація – щорічний звіт директора школи)

– інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості – немає

– інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством – немає

Навчання проводиться в одну зміну

Уроки розпочинаються о 8 год.30 хв.

Організоване гаряче харчування для учнів школи.

Їдальня працює з 8.00 год. 15.00

Бібліотека працює з 8.30 год. до 16.30 год.

Практичний психолог працює з 8.30 до 12.30

Директор школи вирішує питання за участю:

– педагогічної ради;

– батьківського комітету;

– учнівського комітету.

Профільне навчання:

– технологічний профіль;

На базі школи працюють:

– гуртки МЦДЮТ, СЮТ та спортивної школи;